Subsidies zij-instromers

De zij-instromers die in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel komen werken, zetten hun (levens)ervaring in. Maar niet iedereen heeft al een educatief diploma op zak. Dat staat de carrièrekansen van deze zij-instromers in de weg. Tegelijk biedt een educatieve opleiding een meerwaarde voor de lespraktijk en de kwaliteit van het onderwijs.

Om meer zij-instromers de kans te geven hun educatief diploma te behalen, biedt VGC twee subsidies voor zij-instromers die …

 • … nog niet in het bezit zijn van een educatief diploma of pedagogisch bekwaamheidsbewijs
 • … minstens halftijds tewerkgesteld zijn in een Nederlandstalige (buitengewone) kleuter-, lagere of secundaire school in Brussel
 • … en die tegelijkertijd een educatieve opleiding volgen in een door Vlaanderen erkende instelling voor hoger onderwijs in Vlaanderen of Brussel

Voldoe jij of voldoet een zij-instromer in jouw school aan deze drie basisvoorwaarden? Dan kan je bekijken of je recht hebt op volgende subsidies:

 1. Terugbetaling studiegeld van de educatieve opleiding
 2. Extra opleidingstijd om te studeren

Alvast bedankt voor je interesse om te starten als zij-instromer in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Wij zijn ervan overtuigd dat zij-instromers zoals jij de toekomst zijn voor onze Brussels ketjes!

Terugbetaling studiegeld van de educatieve opleiding

Wat?

Als zij-instromer kan je je studiegeld terugbetaald krijgen door de VGC in de vorm van een subsidie. Wie in aanmerking komt, kan elk academiejaar een subsidie aanvragen ter waarde van het betaalde studiegeld van de educatieve opleiding.

Voorwaarden?

Bekijk of je aan alle voorwaarden voldoet. Raadpleeg daarvoor het subsidiereglement. Belangrijk: we investeren in jouw opleiding en vragen daarvoor een engagement van jouw kant. Na het behalen van je diploma blijf je minstens vijf jaar werken in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Als je vroeger uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel stapt, kan de subsidie teruggevorderd worden.

Hoe terugbetaling aanvragen?

De aanvraag gebeurt door het personeelslid zelf via het digitaal subsidieloket van de VGC op subsidies.vgc.be. Dien daarbij de gevraagde bewijsstukken in. 

Nog vragen?

Stuur een mail naar leerkrachtbxl@vgc.be.

Terug naar boven

Extra opleidingstijd om te studeren

Wat?

Je school kan je extra opleidingstijd toekennen voor het volgen van je educatieve opleiding. Dit initiatief van VGC sluit aan bij de lerarenbonus vanuit de Vlaamse Overheid. De lerarenbonus geeft zij-instromers recht op een vrijstelling van 2 of 3 lesuren, naargelang hun tewerkstellingsgraad. De VGC verdubbelt de Vlaamse lerarenbonus voor leerkrachten uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel via de extra opleidingstijd. Zo krijgen leerkrachten meer tijd om naast hun werkopdracht te studeren en hun diploma te behalen en blijven ze betaald volgens hun oorspronkelijke opdrachtbreuk.

Voorwaarden?

Bekijk of je aan alle voorwaarden voldoet. Raadpleeg hiervoor het subsidiereglement. Belangrijk: je kan de extra opleidingstijd enkel krijgen als je school voor jou reeds de lerarenbonus aanvroeg bij de Vlaamse Overheid.

Hoe extra opleidingstijd toekennen aan een zij-instromer?

Dit doet je school in een aantal stappen:

 1. Vraag voor de zij-instromer de lerarenbonus van de Vlaamse Gemeenschap aan.
 2. Ga na of de zij-instromer aan al de voorwaarden uit het subsidiereglement voldoet.
 3. Bekijk of de zij-instromer effectief vrijgeroosterd kan worden voor de extra opleidingstijd.
 4. Stel een vervanger aan. Er zijn nu twee opties:
  • Optie 1: Stel de zij-instromer voor de extra opleidingstijd aan via aangekochte werkingsmiddelen van de school. De vrijgekomen uren van het departement Onderwijs kan de school dan inzetten voor het aanstellen van een vervanger.
  • Optie 2: Stel de vervanger van de zij-instromer aan via aangekochte werkingsmiddelen van de school. De zij-instromer blijft dan in de uren van het departement Onderwijs staan.
 5. Het bedrag dat departement Onderwijs aanrekent voor de personeelskost via de werkingsmiddelen, kan de school terugbetaald krijgen door de VGC.

Meer informatie over hoe je een personeelslid deels kan aanstellen via eigen middelen? Vraag dit na bij de betrokken onderwijskoepels of schoolbesturen of lees de informatie op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Hoe terugbetaling aanvragen?

De aanvraag gebeurt door de school. Op het moment dat de school de factuur voor de eigen werkingsmiddelen ontvangt van het departement Onderwijs (in maart en november), dient de school een aanvraag in via het subsidieloket van VGC op subsidies.vgc.be. Dien daarbij de gevraagde bewijsstukken in.

Nog vragen?

Stuur een mail naar leerkrachtbxl@vgc.be.

Terug naar boven