Krijg ik loon tijdens de zomervakantie?

Je carrière in het onderwijs start meestal met één of meer tijdelijke jobs. Deze tijdelijke jobs noemen we ‘tijdelijke aanstellingen van bepaalde duur’ (TABD). Je krijgt dan een opdracht tot 30 juni van het lopende schooljaar of voor een kortere periode. Je aanstelling eindigt dan ook op 30 juni van het lopende schooljaar of vroeger. Daarna kan je kandideren voor een ‘tijdelijke aanstelling van doorlopende duur’ (TADD).

Als je het voorbije schooljaar als tijdelijk personeelslid gewerkt hebt in het onderwijs, krijg je in juli en/of augustus geen salaris van AgODi, maar een ‘uitgestelde bezoldiging’.

  • Het bedrag dat je ontvangt in juli is gebaseerd op de prestaties geleverd tussen september en december van dat schooljaar. Het bedrag dat je ontvangt in augustus is gebaseerd op de prestaties geleverd tussen januari en juni.
  • Heb je een volledig schooljaar gewerkt? De uitgestelde bezoldiging wordt geacht de volledige vakantieperiode te dekken (van 1 juli tot 31 augustus). Je bent tijdens de zomervakantie niet vergoedbaar door de werkloosheidsverzekering en kan ten vroegste een uitkeringsaanvraag indienen vanaf 1 september. Indien je weet dat je vanaf september opnieuw tewerkgesteld wordt in het onderwijs, is het overbodig dat je een uitkeringsaanvraag indient.
  • Heb je geen volledig schooljaar gewerkt in het onderwijs, dan kan je recht hebben op inschakelingsuitkeringen of werkloosheidsvergoedingen. Ook al weet je dat je opnieuw wordt tewerkgesteld in september. Meer informatie over wat je moet doen op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)
  • Je vraagt de uitkering aan bij één van de uitbetalingsinstellingen: de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW) of bij één van de Vakbonden als je bent aangesloten. Meer informatie hieronder. 

De uitbetalingsinstellingen

Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)

Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)

Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)

Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)

Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)

Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (ACLVB)

Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)

Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)