Ondersteuning zij-instromers

Terugbetaling van studiegeld van de educatieve opleiding

Wie al aan de slag is in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en een educatieve opleiding wil volgen, kan zijn studiegeld terugbetaald krijgen door de VGC in de vorm van een subsidie. Wie in aanmerking komt, kan elk academiejaar een subsidie aanvragen ter waarde van het studiegeld van de educatieve opleiding.

Wie een subsidie ontvangt, wordt verwacht om minstens vijf jaar na het behalen van het diploma aan de slag te gaan in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Indien men vroegtijdig uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel stapt, moet de subsidie terugbetaald worden.

Raadpleeg het subsidiereglement voor alle voorwaarden. De subsidie kan aangevraagd worden vanaf 16 november 2022 via het digitaal subsidieloket van de VGC: subsidies.vgc.be.

Extra opleidingstijd om te studeren

Sinds september 2022 is de lerarenbonus vanuit de Vlaamse Overheid van kracht. Met deze lerarenbonus hebben leerkrachten die studeren voor een pedagogisch bekwaamheidsbewijs, recht op een vrijstelling van 2 of 3 prestatie-eenheden of lesuren met volledig behoud van loon.

De VGC biedt extra opleidingstijd door de Vlaamse lerarenbonus te verdubbelen voor leerkrachten uit het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Zo krijgen leerkrachten meer tijd om naast hun werkopdracht te studeren en hun diploma te behalen.

De subsidie van de extra opleidingstijd verloopt via de school. Scholen die dit engagement willen aangaan, worden hiervoor vergoed via werkingsmiddelen. Hiermee kunnen ze een vervanger aanwerven voor de niet-ingevulde uren van de studerende leerkracht.

Raadpleeg het subsidiereglement voor alle voorwaarden. De subsidie kan aangevraagd worden vanaf 16 november 2022 via het digitaal subsidieloket van de VGC: subsidies.vgc.be.

Vragen?

Stuur een mail naar leerkrachtbxl@vgc.be.