Femke geeft les in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel

Lesgeven is een uitdagende job, die tegelijk ook veel voldoening geeft. Femke geeft al zes jaar les in de Gemeentelijke Basisschool van Asbroeck in Jette, vandaag in het derde leerjaar. Als leerkracht voelt ze zich in haar sas in Brussel. “De diversiteit in al haar facetten is heel verrijkend.”

Lesgeven in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel verschilt van een vergelijkbare job in Vlaanderen. “Al zijn er eigenlijk niet veel andere vaardigheden nodig dan in een andere school;", zegt Femke. “Je hart voor de leerlingen moet even groot zijn. De diversiteit op de speelplaats is natuurlijk wel een belangrijke factor die meespeelt. “Al staan we daar niet te veel bij stil, meent ze. We kijken naar de noden van elke leerling afzonderlijk.

Taal als hefboom

De diversiteit in Brussel zorgt voor uitdagingen, maar is volgens Femke meteen ook de grootste troef van de school. “We zetten er maximaal op in”, zegt ze. Dat doet de school bijvoorbeeld door de leerlingen hun eigen taal te laten spreken op de speelplaats. Zo evolueren ze zelf naar een gemeenschappelijke taal, en dat is vaak het Nederlands.”

Taal vormt zo een verbindende factor in het Brusselse onderwijs, en dat trachten de scholen zoveel mogelijk te stimuleren. Bijvoorbeeld met een voorleesweek, waarbij bekende personen of ouders van leerlingen komen voorlezen in het Nederlands, maar soms ook in de eigen taal. Door ons taalbeleid gaan leerlingen er enorm op vooruit. Mensen zien jammer genoeg vaak te weinig waar onze leerlingen vandaan komen en waar ze nu staan”, benadrukt Femke.

Gedragskader

Een diverse speelplaats betekent ook dat de school maximaal inzet op wederzijds respect voor elkaars verschillen. “‘Help mij mijn grenzen te bewaken, maar blijf mij te allen tijde graag zien is een spreuk die ons gedragskader goed samenvat, zegt Femke. “Die spreuk hangt bij ons in de klas aan de muur. Het betekent dat we onze leerlingen ook kansen blijven geven om zich te herpakken, verduidelijkt Femke de visie van de school.

Dorp en stad

Jette is een van de van de negentien Brusselse gemeenten, en bevindt zich aan de rand van de stad. Dat is voor Femke met een van de grootste voordelen die de basisschool voor haar te bieden heeft. “We bevinden ons in de stad, maar hier is ook veel groen in de buurt. Een buitenactiviteit of een schoolbezoek aan de Brusselse musea: het kan allemaal zonder dat er een verre verplaatsing nodig is

De stad als laboratorium

Die troeven benut de school dan ook ten volle, door regelmatig musea, theaters en workshops te bezoeken met de leerlingen. Zo leren de kinderen de stad en haar diversiteit kennen, want vaak komen ze anders niet verder dan de eigen gemeente.

Door de stad te betrekken, komen de leerlingen in contact met de vele mogelijkheden die Brussel te bieden heeft. Ze leren de bibliotheek kennen, of dankzij de schoolbezoeken beginnen leerlingen ook andere activiteiten te volgen in de stad.

Moderne omgeving

Een moderne schoolomgeving helpt alvast om dagelijks het beste uit de leerlingen te halen. “We hebben chromebooks die de leerlingen op elk moment kunnen gebruiken en we geven ook les op digitale schoolborden" schetst Femke. Enkele jaren geleden is de speelplaats ook grondig vernieuwd.

Bijzonder is de moestuin van de school, die een project op zich vormt. "We betrekken de leerlingen in het onderhoud van de moestuin. Door ze een vorming te laten volgen, bouwen ze de moestuin zelf verder uit.

Dit getuigenisartikel werd gerealiseerd in samenwerking met JOBAT. Lees het origineel op www.jobat.be