“Ervaring in Brussel toont aan dat je ambitieus en open van geest bent”

“Ervaring in Brussel toont aan dat je ambitieus en open van geest bent”

Vraag jonge talenten waarom ze houden van hun job in Brussel en je krijgt meteen een resem enthousiaste antwoorden. De diverse jobs, de impact die ze hebben, de meertalige en een dynamische werkomgeving: de jonge deelnemers aan ons rondetafelgesprek over werken in Brussel houden van hun job, zoveel is duidelijk. En als Nederlandstaligen voelen ze zich erg welkom bij hun Brusselse werkgevers.

“Ik hou van het contrast tussen Brussel en het dorp waar ik vandaan kom. Hier heb je een grote diversiteit van mensen, zowel op cultureel als persoonlijk vlak” Jenti Verbeke, MIVB

“Geen werkdag is hier dezelfde. Het is een cliché, maar het is gewoon zo.” Jenti Verbeke (MIVB) oogst veel instemming bij de andere jonge talenten rond de tafel. Louis Vriamont (KBC Brussels) ervaart het ook zo. “Met hun diverse afkomst zijn onze klanten allemaal anders. Bij een eerste kennismaking moet je elke klant aanvoelen en leren kennen. Dat is gewoon superinteressant.”

“Brussel is een metropool die me erg aanspreekt”, bekent Eva Crick (AlphaCredit). “En de diversiteit van de bevolking reflecteert zich ook in onze medewerkers. Voor mij is dat waar Brussel voor staat.” Dat ze in Brussel zou werken, stond haast in de sterren geschreven, vertelt Charlotte Merckaert (FOD Justitie). “Ik studeerde hier en leerde zo de stad kennen. En ik moet bekennen dat ik een beetje verliefd ben geworden op Brussel. Ik wist dan ook dat ik hier mijn eerste job wilde zoeken. Wat ik ook wist, is dat ik bij de rechterlijke orde aan de slag wilde. En zo kwam ik terecht bij de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank in Brussel. En ook bij mij geldt dat geen twee werkdagen op elkaar lijken.” Nadat ze negen jaar in Brussel woonde, keerde Charlot Simoens (GGC) terug naar West-Vlaanderen. Maar voor haar job blijft ze de hoofdstad trouw. “En dat deed ik bewust. Ik denk dat ik toch wat anders naar Brussel kijk dan mijn gemiddelde streekgenoot.”

Ellen Decoster (FOD Financiën) vat het samen met een rake oneliner: “Ervaring als Nederlandstalige in Brussel staat mooi op je cv. Het toont aan dat je ambitieus en open van geest bent.”

“Een job in Brussel geeft je de kans om je idealen te verwezenlijken. Hier kan je echt het verschil maken” Steven Vervoort, VGC

Of je impact hebt met een job in Brussel? Aan Justine Aerts moet je dat geen twee keer vragen. Haar werkgever Sibelga is de distributienetbeheerder in Brussel. “Elektriciteit zal er altijd moeten zijn. Daarbij komt nog de energietransitie en de functie als Europese hoofdstad die ervoor zorgt dat er veel gebeurt in Brussel. Wij moeten ervoor zorgen dat elke Brusselaar daarin mee is.” Ervoor zorgen dat de Brusselse ketjes mee zijn, dat is de opdracht van de leerkrachten in het Nederlandstalig onderwijs. “Je hebt een grote maatschappelijke impact”, weet Steven Vervoort (VGC). “Onze leerlingen zijn kinderen van 2,5 jaar tot studenten in het volwassenenonderwijs.”

“Als je dagelijks één miljoen reizigers vervoert, dan heb je impact”, zegt Jenti Verbeke (MIVB) “In mijn job als social media content creator betekent dat: op een verstaanbare manier relevante zaken communiceren naar onze reizigers. Hun feedback maakt het heel tastbaar.”

Voor Eva Crick (AlphaCredit) betekent impact “Mensen op een ethisch verantwoorde en duurzame manier helpen in hun leven.” Charlot Simoens (GGC) is blij dat ze kan bijdragen aan de verbetering van het leven van elke Brusselaar op vlak van welzijn en gezondheid.

“Op het werk spreek ik geregeld Nederlands, maar nog vaker Frans. Ik spijkerde mijn talenkennis al stevig bij” Louis Vriamont (KBC Brussels)

Laten we een misverstand uit de wereld helpen: je moet niet perfect Frans spreken om als jong talent in Brussel aan de slag te kunnen. “Als je bij ons begint, krijg je de kans om een taalcursus te volgen”, schetst Louis Vriamont (KBC Brussels). “In ons Brusselse kantorennet spreekt iedereen de eigen taal. Dat zorgt voor een mengelmoes, maar we begrijpen elkaar allemaal.”

Bij de MIVB is de situatie vergelijkbaar, vertelt Jenti Verbeke. “De bereidheid om elkaars taal te spreken is zowel bij Frans- als Nederlandstaligen erg groot. Op de ene of andere manier geraak je er altijd uit.”

Steven Vervoort (VGC) ziet op dat vlak een evolutie. “Pakweg twintig jaar geleden was het evident dat je in Brussel Frans sprak. Nu is er meer wil om ook Nederlands te begrijpen. In onze scholen komen vaak leerlingen met een heel diverse culturele achtergrond samen. Het Nederlands is dan de gemeenschappelijke taal.”

Ben je tweetalig? Dan kom je bij verschillende overheidsdiensten in aanmerking voor een maandelijkse taaltoelage. Een opleiding volgen en oefenen op de werkvloer kunnen daarbij veel betekenen. “Ik zag al collega’s starten die slechts een mondje Frans praatten”, vertelt Charlot Simoens (GGC). “Zes maanden later stonden ze al veel verder en daar waren ze erg trots op.”

“Ik sprak ook amper Frans toen ik in Brussel aankwam”, bekent Ellen Decoster (FOD Financiën). Intussen is ze in die mate tweetalig dat ze recht heeft op de taaltoelage. “Het is echt niet nodig om als Nederlandstalige bang te zijn van een job in Brussel omwille van het Frans.”

“Wij hebben zeer uiteenlopende jobs en kunnen dus ook diverse profielen aantrekken. De diversiteit van Brussel vind je terug in ons bedrijf” Justine Aerts (Sibelga)

“Driehonderd”, dat is het antwoord van Jenti Verbeke op de vraag: ‘Hoeveel verschillende functies zijn er bij de MIVB.’ “Dat gaat van chauffeurs over veiligheidsmensen tot juristen en IT’ers. Nederlandstalig talent wordt vaak gezocht, qua werkgelegenheid zit het dus wel goed. Zeker voor jonge mensen die net afgestudeerd zijn, is een job in Brussel een echte springplank.”

Ook bij andere Brusselse werkgevers is de diversiteit aan jobs groot. Check maar even het lijstje van Justine Aerts (Sibelga): “Heel veel techniekers, IT’ers, communicatiespecialisten, HR-medewerkers, specialisten in de energiemarkt.” Bij Ellen Decoster (FOD Financiën) klinkt het als volgt: “Landmeters, IT’ers, HR-medewerkers, juristen. Er is veel kans op interne mobiliteit. En de diversiteit is groot, op vlak van gender, talenkennis, culturele achtergrond, beperking.”

Over naar de vele profielen binnen de FOD Justitie en de rechterlijke orde. Charlotte Merckaert: “Niet iedereen hoeft een jurist te zijn. Er zijn ook secretarissen, griffiers, psychiatrisch verpleegkundigen, penitentiair beambten, dossierbeheerders of administratief assistenten. Voor die laatste functie volstaat een diploma van het secundair onderwijs. En zelfs zonder dat je het gevraagde diploma hebt, kan je voor bepaalde functies toch in aanmerking komen.”

Een job bij AlphaCredit heeft nog troeven, weet Diandra Huber. “Bij ons heb je een grote werkzekerheid. En de vijfhonderd medewerkers hebben dankzij onze uiteenlopende producten ook erg diverse jobs.”

Deelnemers rondetafel Werken in Brussel

  • Charlot Simoens, administratief hr-assistent GGC (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie)
  • Louis Vriamont, business banking & investment expert KBC Brussels
  • Jenti Verbeke, social media content creator MIVB
  • Justine Aerts, HR business partner Sibelga
  • Steven Vervoort, algemeen directeur Onderwijs en Vorming Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
  • Diandra Huber, HR advisor AlphaCredit
  • Eva Crick, marketing officer AlphaCredit
  • Ellen Decoster, attaché interne communicatie FOD Financiën
  • Charlotte Merckaert, referendaris Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel (FOD Justitie/rechterlijke orde)

Dit artikel is een samenwerking tussen VGC, Jobat en bovenstaande partners. Het artikel is verschenen in de rees 'Werken in Brussel' in september 2023. Je kunt het origineel ook lezen op www.jobat.be.